Styrelsen och förtroendevalda

Längst bak fr vänster: Charlotte Andersson, Tomas Forss, Gert-Inge Mauritsson, Margareta Delfs Widell Längst fram fr vänster: Mats Andersson, Ingela Bröndel, Thomas Johansson

Ordförande
Ingela Bröndel
Mobil: 0735-39 39 22
ingela.brondel@gmail.com

V ordförande
Mats Andersson
Mobil: 0708-786160
mats@teamavanti.se

Kassör
Margareta Delfs Widell
Mobil: 0703-35 44 76

Sekreterare
Tomas Forss
Mobil: 0737-54 45 00
tb.forss@gmail.com

Ledamot
Gert-Inge Mauritsson
Mobil: 0708-24 52 59
gert.inge.mauritsson@anticimex.se

Ledamot
Charlotte Andersson
Mobil: 0706-64 47 35

Ledamot
Jonas Ohlson
Mobil: 070-8124608

Ledamot
Thomas Johansson
Mobil: 073-071 40 50

Revisor
Anders Larsson
Mobil:0723-21 69 45

Revisor ersättare
Georg Gärdh

Valberedning