Föreningen

kommunkartanoso Historik

Föreningen bildades i december 2003.

Initiativtagare var bl a förre vice ordföranden i Riksförbundet Björn Bennvid som insåg möjligheterna att bilda en lokal villaförening i nordöstra och östra Skåne, som vad det gällde Villaägarnas Riksförbund, dittills varit en vit fläck på kartan.

Intresserade från kommunerna Ö. Göinge, Osby, Kristianstad, Bromölla, Simrishamn och Tomelilla bildade så den 3.december 2003 i Furuboda, Villaägarföreningen Nordöstra Skåne-Österlen, ett ganska långt och kanske krångligt föreningsnamn, som senare kortades ner något till Villaägarna Nordöstra Skåne-Österlen, i vanligt tal förkortat NOSO.

Medlemsantalet blev omfattande, då alla till Riksförbundet, i området direktanslutna medlemmar, per automatik överfördes till föreningen, totalt ca 3 500 medlemmar, en siffra som varierat något under åren för att som lägst 2009 minska till ca 3 100, men som nu 2010 är på uppgång igen.

Verksamheten under åren omfattar huvudsakligen vår- och höstmöten varmed menas årsmöten och olika intresseaftnar avseende exvis skattefrågor, energi- och elbesparing eller medlemsförmåner.

De senaste åren har vi deltagit i Hus- och Hemmässan i Kristianstad samt gett ut ett antal nummer av tidningen Villaägarnytt.